Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1342
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Current Trends for ST-segment Elevation Myocardial Infarction during the Past 5 Years in Rural Areas of China's Liaoning Province: A Multicenter Study

Li Guang-Xiao, Zhou Bo, Qi Guo-Xian, Zhang Bo, Jiang Da-Ming, Wu Gui-Mei, Ma Bing, Zhang Peng, Zhao Qiong-Rui, Li Juan, Li Ying, Shi Jing-Pu

Year : 2017| Volume: 130| Issue : 7 | Page no: 757-766

   This article has been cited by
 
1 The dose-response association between estimated glomerular filtration rate and prognosis of patients with ST-segment elevation myocardial infarction from rural areas of China's Liaoning province
Guangxiao Li,Guoxian Qi,Bo Zhang,Bo Zhou,Bing Ma,Daming Jiang,Qiao He,Cong Ai,Huixu Dai,Ying Li,Jingpu Shi
Medicine. 2017; 96(52): e9508
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号