Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 356
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Association of Chronic Kidney Disease with Coronary Heart Disease and Stroke Risks in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: An Observational Cross-sectional Study in Hangzhou, China

Sun Xue, He Jie, Ji Xiao-Li, Zhao Yi-Ming, Lou Han-Yu, Song Xiao-Xiao, Shan Li-Zhen, Kang Ying-Xiu, Zeng Wen-Heng, Pang Xiao-Hong, Zhang Song-Zhao, Ding Yue, Ren Yue-Zhong, Shan Peng-Fei

Year : 2017| Volume: 130| Issue : 1 | Page no: 57-63

   This article has been cited by
 
1 Type 2 Diabetes Mellitus and Macrovascular Complications
Peng-Fei Shan,Qian Li,Mogher Khamaisi,Gui-fen Qiang
International Journal of Endocrinology. 2017; 2017: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors and risk of adverse renal outcomes among patients with type 2 diabetes: A network and cumulative meta-analysis of randomized controlled trials
Huilin Tang,Dandan Li,Jingjing Zhang,Yufeng Li,Tiansheng Wang,Suodi Zhai,Yiqing Song
Diabetes, Obesity and Metabolism. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号