Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1618
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Clinical Features of Adult/Adolescent Atopic Dermatitis and Chinese Criteria for Atopic Dermatitis

Liu Ping, Zhao Yan, Mu Zhang-Lei, Lu Qian-Jin, Zhang Li, Yao Xu, Zheng Min, Tang Yi-Wen, Lu Xin-Xiang, Xia Xiu-Juan, Lin You-Kun, Li Yu-Zhen, Tu Cai-Xia, Yao Zhi-Rong, Xu Jin-Hua, Li Wei, Lai Wei, Yang Hui-Min, Xie Hong-Fu, Han Xiu-Ping, Xie Zhi-Qiang, Nong Xiang, Guo Zai-Pei, Deng Dan-Qi, Shi Tong-Xin, Zhang Jian-Zhong

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 7 | Page no: 757-762

   This article has been cited by
 
1 Dermatitis atópica del adulto: de la fisiopatología a la terapéutica ( i )
Ricardo Ruiz-Villaverde,Manuel Galán-Gutierrez,Pilar Gómez Avivar,Carmen Martinez-Peinado
Piel. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Itching and its related factors in subtypes of eczema: a cross-sectional multicenter study in tertiary hospitals of China
Xin Wang,Linfeng Li,Xiaodong Shi,Ping Zhou,Yiwei Shen
Scientific Reports. 2018; 8(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Phenotypical Differences of Childhood- and Adult-Onset Atopic Dermatitis
Jonathan I. Silverberg,Paras P. Vakharia,Rishi Chopra,Ryan Sacotte,Neha Patel,Supriya Immaneni,Takeisha White,Robert Kantor,Derek Y. Hsu
The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Dermatitis atópica del adulto: un reto diagnóstico y terapéutico
David Romero-Pérez,Belén Encabo-Durán,Juan Francisco Silvestre-Salvador
Piel. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Current status in diagnosis of atopic dermatitis in China
R. Cheng,Y. Guo,L. Huang,F. Hao,X. Gao,T. Bieber,Z. Yao
Allergy. 2017; 72(9): 1277
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Changing perspectives in atopic dermatitis
E. Serra-Baldrich,J.O. de Frutos,I. Jáuregui,J.C. Armario-Hita,J.F. Silvestre,L. Herraez,A. Martín-Santiago,A. Valero,J. Sastre
Allergologia et Immunopathologia. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 A new topical treatment of atopic dermatitis in pediatric patients based on Ficus carica L. (Fig): A randomized, placebo-controlled clinical trial
Shirin Abbasi,Mohammad Kamalinejad,Delara Babaie,SeyedMohammad Shams,Zahra Sadr,Mehdi Gheysari,Vahid Reza Askari,Hassan Rakhshandeh
Complementary Therapies in Medicine. 2017; 35: 85
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Dermatite atopique de l’adulte : présentation clinique, complications et comorbidités
Z. Reguiaï
Annales de Dermatologie et de Vénéréologie. 2017; 144: VS15
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Typical and Atypical Clinical Appearance of Atopic Dermatitis
Nanette B. Silverberg
Clinics in Dermatology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 How to Define Atopic Dermatitis?
Thomas Bieber
Dermatologic Clinics. 2017; 35(3): 275
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Prevalence and Clinical Features of Atopic Dermatitis in China
Xin Wang,Lin-Feng Li,Da-yu Zhao,Yi-wei Shen
BioMed Research International. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Clinical Application of the UK Working Party's Criteria for the Diagnosis of Atopic Dermatitis in the Chinese Population by Age Group
Li Wang,Lin-Feng Li
Chinese Medical Journal. 2016; 129(23): 2829
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号