Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1821
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Ultraviolet A Enhances Cathepsin L Expression and Activity via JNK Pathway in Human Dermal Fibroblasts

Xu Qing-Fang, Zheng Yue, Chen Jian, Xu Xin-Ya, Gong Zi-Jian, Huang Yun-Fen, Lu Chun, Maibach Howard I, Lai Wei

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 23 | Page no: 2853-2860

   This article has been cited by
 
1 The effect of Cyanidin-3-o-glucoside on UVA-induced damage in human dermal fibroblasts
Shi Wu,Yunfeng Hu,Zhen Li,Weibin Bai,Jiayi Zhao,Cuiqin Huang,Qin Li,Chongzhu Fan,Liehua Deng,Daxiang Lu
Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Increased 5-hydroxymethylcytosine and Ten-eleven Translocation Protein Expression in Ultraviolet B-irradiated HaCaT Cells
Dan Wang,Jin-Hua Huang,Qing-Hai Zeng,Can Gu,Shu Ding,Jian-Yun Lu,Jing Chen,Sheng-Bo Yang
Chinese Medical Journal. 2017; 130(5): 594
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号