Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 3803
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Retrospective Analysis of Ultrasound-guided Flexible Ureteroscopy in the Management of Calyceal Diverticular Calculi

Zhang Ji-Qing, Wang Yong, Zhang Jun-Hui, Zhang Xiao-Dong, Xing Nian-Zeng

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 17 | Page no: 2067-2073

   This article has been cited by
 
1 Ultrasound Guided Ureteroscopy in Children: Safety and Success
Jeffrey C. Morrison,Jason P. Van Batavia,Kassa Darge,Christopher J. Long,Aseem R. Shukla,Arun K. Srinivasan
Journal of Pediatric Urology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Management of symptomatic caliceal diverticular calculi: Minimally invasive percutaneous nephrolithotomy versus flexible ureterorenoscopy
Xiang Ding,Song-Tao Xu,Yu-Hua Huang,Xue-Dong Wei,Jiang-Lei Zhang,Liang-Liang Wang,Jin-Xian Pu,Jian-Quan Hou,Chun-Yin Yan,Feng-Mei Cui
Chronic Diseases and Translational Medicine. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号