Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 3750
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Viral and Bacterial Etiology of Acute Diarrhea among Children under 5 Years of Age in Wuhan, China

Zhu Xu-Hui, Tian Lei, Cheng Zhong-Ju, Liu Wei-Yong, Li Song, Yu Wei-Ting, Zhang Wen-Qian, Xiang Xu, Sun Zi-Yong

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 16 | Page no: 1939-1944

   This article has been cited by
 
1 Characteristics of diarrheagenic Escherichia coli among children under 5 years of age with acute diarrhea: a hospital based study
Yu Zhou,Xuhui Zhu,Hongyan Hou,Yanfang Lu,Jing Yu,Lie Mao,Liyan Mao,Ziyong Sun
BMC Infectious Diseases. 2018; 18(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Prevalence and Molecular Characterization of Campylobacter spp. Isolated from Patients with Diarrhea in Shunyi, Beijing
Ying Li,Shuang Zhang,Mu He,Yanchun Zhang,Yanyan Fu,Hao Liang,Hongbo Jing,Yindong Li,Hongmei Ma,Maojun Zhang
Frontiers in Microbiology. 2018; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Molecular characterization of diarrheagenic Escherichia coli pathotypes: Association of virulent genes, serogroups, and antibiotic resistance among moderate-to-severe diarrhea patients
Nutan Thakur,Swapnil Jain,Harish Changotra,Rahul Shrivastava,Yashwant Kumar,Neelam Grover,Jitendraa Vashistt
Journal of Clinical Laboratory Analysis. 2018; : e22388
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Clinical application of a multiplex genetic pathogen detection system remaps the aetiology of diarrhoeal infections in Shanghai
Shiwen Wang,Feng Yang,Dong Li,Juanxiu Qin,Weiwei Hou,Lian Jiang,Mimi Kong,Yong Wu,Yuchen Zhang,Fuju Zhao,Yi Fang,Yingxin Miao,Lingli Xu,Jie Chen,Zhijun Bao,Michal A. Olszewski,Hu Zhao,Yanmei Zhang
Gut Pathogens. 2018; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Antibiotic resistance and molecular characterization of diarrheagenic Escherichia coli and non-typhoidal Salmonella strains isolated from infections in Southwest China
Shun-Xian Zhang,Yong-Ming Zhou,Li-Guang Tian,Jia-Xu Chen,Rita Tinoco-Torres,Emmanuel Serrano,Shi-Zhu Li,Shao-Hong Chen,Lin Ai,Jun-Hu Chen,Shang Xia,Yan Lu,Shan Lv,Xue-Jiao Teng,Wen Xu,Wen-Peng Gu,Si-Tang Gong,Xiao-Nong Zhou,Lan-Lan Geng,Wei Hu
Infectious Diseases of Poverty. 2018; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A study of virulence and antimicrobial resistance pattern in diarrhoeagenic Escherichia coli isolated from diarrhoeal stool specimens from children and adults in a tertiary hospital, Puducherry, India
Mailan Natarajan,Deepika Kumar,Jharna Mandal,Niranjan Biswal,Selvaraj Stephen
Journal of Health, Population and Nutrition. 2018; 37(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Virulence gene profiles and molecular genetic characteristics of diarrheagenic Escherichia coli from a hospital in western China
Dan Li,Min Shen,Ying Xu,Chao Liu,Wen Wang,Jinyan Wu,Xianmei Luo,Xu Jia,Yongxin Ma
Gut Pathogens. 2018; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Point-of-care diagnosis and risk factors of infantile, rotavirus-associated diarrhoea in Calabar, Nigeria
Samuel E. Nnukwu,Simon J. Utsalo,Olufunmilayo G. Oyero,Michel Ntemgwa,James A. Ayukekbong
African Journal of Laboratory Medicine. 2017; 6(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号