Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 3927
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

META ANALYSIS

Notification Rate of Tuberculosis among Migrants in China 2005–2014: A Systematic Review and Meta-analysis

Sun Yi-Xuan, Zhu Lei, Lu Zu-Hong, Jia Zhong-Wei

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 15 | Page no: 1856-1860

   This article has been cited by
 
1 Urban transmission of tuberculosis in China
Peter M Keller
The Lancet Infectious Diseases. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Internal migration and transmission dynamics of tuberculosis in Shanghai, China: an epidemiological, spatial, genomic analysis
Chongguang Yang,Liping Lu,Joshua L Warren,Jie Wu,Qi Jiang,Tianyu Zuo,Mingyu Gan,Mei Liu,Qingyun Liu,Kathryn DeRiemer,Jianjun Hong,Xin Shen,Caroline Colijn,Xiaoqin Guo,Qian Gao,Ted Cohen
The Lancet Infectious Diseases. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 GeneXpert MTB/RIF assay in the diagnosis of urinary tuberculosis from urine specimens
Yu Pang,Yuanyuan Shang,Jie Lu,Qian Liang,Lingling Dong,Yunxu Li,Liping Zhao,Guanglu Jiang,Hairong Huang
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号