Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 2053
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Association of Different Human Rhinovirus Species with Asthma in Children: A Preliminary Study

Zhao Min, Zhu Wen-Jing, Qian Yuan, Sun Yu, Zhu Ru-Nan, Deng Jie, Wang Fang, Ding Ya-Xin, Tian Run, Liu Chuan-He, Meng Ling-Hui, Zhao Lin-Qing

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 13 | Page no: 1513-1518

   This article has been cited by
 
1 The Role of Rhinovirus in the Pathogenesis and Acute Exacerbation of Asthma
Nicholas Klaiber
Clinical Pulmonary Medicine. 2018; 25(1): 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Molecular epidemiology and clinical features of rhinovirus infections among hospitalized patients in a medical center in Taiwan
Huei-Min Hung,Shu-Li Yang,Chih-Jung Chen,Cheng-Hsun Chiu,Chen-Yen Kuo,Kuan-Ying A. Huang,Tzou-Yien Lin,Yu-Chia Hsieh,Yu-Nong Gong,Kuo-Chien Tsao,Yhu-Chering Huang
Journal of Microbiology, Immunology and Infection. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Pediatric Asthma Management in China: Current and Future Challenges
Xiaojian Zhou,Jianguo Hong
Pediatric Drugs. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Human rhinovirus C infection is associated with asthma in children determined by xTAG respiratory viral panel FAST
Dongmei Chen,Qinwei Song,Runan Zhu,Yuan Qian,Yu Sun,Jie Deng,Fang Wang,Yaxin Ding,Run Tian,Chuanhe Liu,Wenjing Zhu,Linqing Zhao
Virologica Sinica. 2017; 32(2): 171
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号