Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1819
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

CLINICAL PRACTICE

Initial Experience with MultiPoint Pacing Cardiac Resynchronization Therapy in China

Hua Wei, Ding Li-Gang, Fan Xiao-Han, Liu Zhi-Min, Jiang Chun-Lan, Qu Fu-Jian, Zhang Shu

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 10 | Page no: 1241-1243

   This article has been cited by
 
1 Evaluation of Safety and Efficacy of Qinming8631 DR Implantable Cardiac Pacemaker in Chinese Patients: A Prospective, Multicenter, Randomized Controlled Trial of the First Domestically Developed Pacemaker of China
Mei-Xiang Xiang,Dong-Qi Wang,Jing Xu,Zheng Zhang,Jian-Xin Hu,Dong-Mei Wang,Xiang Gu,He-Ping Liu,Tao Guo,Xiang-Jun Yang,Feng Ling,Jia-Feng Lin,Shang-Lang Cai,Guo-Bin Zhu,Jian-An Wang
Chinese Medical Journal. 2016; 129(22): 2659
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Optimized Axillary Vein Technique versus Subclavian Vein Technique in Cardiovascular Implantable Electronic Device Implantation: A Randomized Controlled Study
Peng Liu,Yi-Feng Zhou,Peng Yang,Yan-Sha Gao,Gui-Ru Zhao,Shi-Yan Ren,Xian-Lun Li
Chinese Medical Journal. 2016; 129(22): 2647
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号