Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 3817
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

CLINICAL PRACTICE

Acute Bilateral Optic Neuritis in Active Ankylosing Spondylitis

Zhao Shuo, Xu Quan-Gang, Zhu Jian, Peng Chun-Xia, Li Xiao-Ming, Zhou Huan-Fen, Cao Shan-Shan, Wei Shi-Hui

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 20 | Page no: 2821-2822

   This article has been cited by
 
1 Optic neuritis with positive HLA-B27: Characteristic phenotype in the Chinese population
Shuo Zhao,Huanfen Zhou,Xudong Peng,Jian Zhu,Wei Wang,Hao Kang,Tingjun Chen,Quangang Xu,Shihui Wei
Journal of the Neurological Sciences. 2016; 362: 100
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号