Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1566
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Aneuploidy in Early Miscarriage and its Related Factors

Jia Chan-Wei, Wang Li, Lan Yong-Lian, Song Rui, Zhou Li-Yin, Yu Lan, Yang Yang, Liang Yu, Li Ying, Ma Yan-Min, Wang Shu-Yu

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 20 | Page no: 2772-2776

   This article has been cited by
 
1 Chromosomal karyotype in chorionic villi of recurrent spontaneous abortion patients
Yan Du,Lanting Chen,Jing Lin,Jun Zhu,Na Zhang,Xuemin Qiu,Dajin Li,Ling Wang
BioScience Trends. 2018; 12(1): 32
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Chromosomal abnormalities in recurrent miscarriages by conventional karyotyping analysis
Alessandra Bernadete Trovˇ de Marqui
Revista Brasileira de Sa˙de Materno Infantil. 2018; 18(2): 265
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Effect of maternal age on spontaneous abortion during the first trimester in Northeast China
Rulin Dai,Linlin Li,Haibo Zhu,Dongfeng Geng,Shu Deng,Ruizhi Liu
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2017; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Genetics of recurrent miscarriage and fetal loss
M.H. Tur-Torres,C. Garrido-Gimenez,J. Alijotas-Reig
Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Relationship between Intrauterine Bacterial Infection and Early Embryonic Developmental Arrest
Shao-Fei Yan,Xin-Yan Liu,Yun-Fei Cheng,Zhi-Yi Li,Jie Ou,Wei Wang,Feng-Qin Li
Chinese Medical Journal. 2016; 129(12): 1455
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号