Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 4423
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Inhibition of Alveolar Macrophage Pyroptosis Reduces Lipopolysaccharide-induced Acute Lung Injury in Mice

Wu Dong-Dong, Pan Pin-Hua, Liu Ben, Su Xiao-Li, Zhang Le-Meng, Tan Hong-Yi, Cao Zu, Zhou Zuo-Ren, Li Hai-Tao, Li Hao-Si, Huang Li, Li Yuan-Yuan

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 19 | Page no: 2638-2645

   This article has been cited by
 
1 NLRP3/ASC-mediated alveolar macrophage pyroptosis enhances HMGB1 secretion in acute lung injury induced by cardiopulmonary bypass
Lei Hou,Zhongwei Yang,Zhankui Wang,Xiao Zhang,Yanhua Zhao,Hao Yang,Beijie Zheng,Weitian Tian,Shaocheng Wang,Zhengyu He,Xiangrui Wang
Laboratory Investigation. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Depletion of circulating monocytes suppresses IL-17 and HMGB1 expression in mice with LPS-induced acute lung injury
Zhilong Jiang,Qianlin Zhou,Chenlin Gu,Dandan Li,Lei Zhu
American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology. 2017; 312(2): L231
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Antihypertensive treatments for spontaneous intracerebral hemorrhage in patients with cerebrovascular stenosis
Zengpanpan Ye,Xiaolin Ai,Jun Zheng,Xin Hu,Sen Lin,Chao You,Hao Li
Medicine. 2017; 96(26): e7289
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Elevated prostaglandin E2 post–bone marrow transplant mediates interleukin-1ß-related lung injury
G J Martínez-Colón,Q M Taylor,C A Wilke,A B Podsiad,B B Moore
Mucosal Immunology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Emerging role of HMGB1 in lung diseases: friend or foe
Junying Ding,Xuran Cui,Qingquan Liu
Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Interferon Regulatory Factor-1 Mediates Alveolar Macrophage Pyroptosis During LPS-Induced Acute Lung Injury in Mice
Dongdong Wu,Pinhua Pan,Xiaoli Su,Lemeng Zhang,Qingwu Qin,Hongyi Tan,Li Huang,Yuanyuan Li
SHOCK. 2016; 46(3): 329
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号