Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Instructions Contacts Login 
5 years IF: 1.036 (® Thomson Reuters)
IF 2016: 1.064 (® Thomson Reuters)
Total Cites: 7140
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 2154
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Validity of Chinese Version of the Composite International Diagnostic Interview-3.0 in Psychiatric Settings

Lu Jin, Huang Yue-Qin, Liu Zhao-Rui, Cao Xiao-Lan

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 18 | Page no: 2462-2466

   This article has been cited by
 
1 Meta-analysis of the prevalence of anxiety disorders in mainland China from 2000 to 2015
Xiaojing Guo,Zhen Meng,Guifeng Huang,Jingyuan Fan,Wenwen Zhou,Weijun Ling,Juan Jiang,Jianxiong Long,Li Su
Scientific Reports. 2016; 6: 28033
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The China Mental Health Survey (CMHS): I. background, aims and measures
Yueqin Huang,Zhaorui Liu,Hong Wang,Xing Guan,Hongguang Chen,Chao Ma,Qiang Li,Jie Yan,Yaqin Yu,Changgui Kou,Xiufeng Xu,Jin Lu,Zhizhong Wang,Lan Liu,Yifeng Xu,Yanling He,Tao Li,Wanjun Guo,Hongjun Tian,Guangming Xu,Xiangdong Xu,Shuyun Lv,Linhong Wang,Limin Wang,Yongping Yan,Bo Wang,Shuiyuan Xiao,Liang Zhou,Lingjiang Li,Liwen Tan
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2016; 51(11): 1559
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Long-term psychological consequences among adolescent survivors of the Wenchuan earthquake in China: A cross-sectional survey six years after the disaster
Eizaburo Tanaka,Atsuro Tsutsumi,Norito Kawakami,Satomi Kameoka,Hiroshi Kato,Yongheng You
Journal of Affective Disorders. 2016; 204: 255
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号