Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
5 years IF: 1.036 (® Thomson Reuters)
IF 2016: 1.064 (® Thomson Reuters)
Total Cites: 7140
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1298
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Clinical Study of 224 Patients with Hypertriglyceridemia Pancreatitis

Zhang Xiao-Li, Li Fei, Zhen Ya-Min, Li Ang, Fang Yu

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 15 | Page no: 2045-2049

   This article has been cited by
 
1 A systematic review of the epidemiology, pathophysiology and current management of hyperlipidaemic pancreatitis
Alfred Adiamah,Emmanouil Psaltis,Martin Crook,Dileep N. Lobo
Clinical Nutrition. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Development of a novel model of hypertriglyceridemic acute pancreatitis in mice
Yiyuan Pan,Yong Li,Lin Gao,Zhihui Tong,Bo Ye,Shufeng Liu,Baiqiang Li,Yizhe Chen,Qi Yang,Lei Meng,Yuhui Wang,George Liu,Guotao Lu,Weiqin Li,Jieshou Li
Scientific Reports. 2017; 7: 40799
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Clinical Profile and Natural Course in a Large Cohort of Patients With Hypertriglyceridemia and Pancreatitis
Kishore Vipperla,Chris Somerville,Alessandro Furlan,Efstratios Koutroumpakis,Melissa Saul,Jennifer Chennat,Mordechai Rabinovitz,David C. Whitcomb,Adam Slivka,Georgios I. Papachristou,Dhiraj Yadav
Journal of Clinical Gastroenterology. 2017; 51(1): 77
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Elevated Serum Triglycerides in the Prognostic Assessment of Acute Pancreatitis
Qian Wang,Gang Wang,Zhaoyan Qiu,Xianli He,Chaoxu Liu
Journal of Clinical Gastroenterology. 2017; 51(7): 586
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Hypertriglyceridemic acute pancreatitis in emergency department: Typical clinical features and genetic variants
Wan Jun Chen,Xiao Fan Sun,Rui Xue Zhang,Min Jie Xu,Tong Hai Dou,Xiao Bin Zhang,Min Zhong,Wei Qiang Yang,Li Liu,Xiao Ye Lu,Chang Qing Zhu
Journal of Digestive Diseases. 2017; 18(6): 359
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Relationship between Plasma Triglyceride Level and Severity of Hypertriglyceridemic Pancreatitis
Sheng-Huei Wang,Yu-Ching Chou,Wei-Chuan Shangkuan,Kuang-Yu Wei,Yu-Han Pan,Hung-Che Lin,Zoltán Rakonczay
PLOS ONE. 2016; 11(10): e0163984
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Moderate Hypertriglyceridemia Revealed by Acute Chest Syndrome, a Milky Appearance Serum and Prior History of Recurrent Acute Pancreatitis in a Type 2 Diabetes Black Patient: A Case Report
François Bompeka Lepira,Vita Eulethère Kintoki,Jean-Robert Risassi Makulo,Fabien Mbala Kintoki
World Journal of Cardiovascular Diseases. 2016; 06(11): 425
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号