Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 3816
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Restless Legs Syndrome

Lin Yi-Cong, Feng Yang, Zhan Shu-Qin, Li Ning, Ding Yan, Hou Yue, Wang Li, Lin Hua, Sun Ying, Huang Zhao-Yang, Xue Qing, Wang Yu-Ping

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 13 | Page no: 1728-1731

   This article has been cited by
 
1 Pharmacologic and Nonpharmacologic Treatment of Restless Legs Syndrome
Galia V. Anguelova,Monique H.M. Vlak,Arthur G.Y. Kurvers,Roselyne M. Rijsman
Sleep Medicine Clinics. 2018; 13(2): 219
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Impaired short-term plasticity in Restless Legs Syndrome: a pilot rTMS study
Giuseppe Lanza,Bartolo Lanuzza,Debora AricÚ,Mariagiovanna Cantone,Filomena Irene Ilaria Cosentino,Rita Bella,Giovanni Pennisi,Raffaele Ferri,Manuela Pennisi
Sleep Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Clinical and Radiological Characteristics of Restless Legs Syndrome Following Acute Lacunar Infarction
Houzhen Tuo,Zelong Tian,Xiaoyang Ma,Yinong Cui,Yun Xue,Jingjing Che,Chunling Xu,Kui Chen,Yongbo Zhang,Liyan Zhang,Hongyan Bi,Weidong Le,William Ondo
Sleep Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Targeted disruption of supraspinal motor circuitry reveals a distributed network underlying Restless Legs Syndrome (RLS)-like movements in the rat
Chun-Ni Guo,Wen-Jia Yang,Shi-Qin Zhan,Xi-Fei Yang,Michael C. Chen,Patrick M. Fuller,Jun Lu
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The missing link between sleep disorders and age-related dementia: recent evidence and plausible mechanisms
Feng Zhang,Rujia Zhong,Song Li,Raymond Chuen-Chung Chang,Weidong Le
Journal of Neural Transmission. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Restless Legs Syndrome: From Pathophysiology to Clinical Diagnosis and Management
Shiyi Guo,Jinsha Huang,Haiyang Jiang,Chao Han,Jie Li,Xiaoyun Xu,Guoxin Zhang,Zhicheng Lin,Nian Xiong,Tao Wang
Frontiers in Aging Neuroscience. 2017; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Treatment Options in Intractable Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease (RLS/WED)
Fabrizio Rinaldi,Andrea Galbiati,Sara Marelli,Luigi Ferini Strambi,Marco Zucconi
Current Treatment Options in Neurology. 2016; 18(2)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Central and peripheral nervous system excitability in restless legs syndrome
Giuseppe Lanza,Cornelius G. Bachmann,Imad Ghorayeb,Yuping Wang,Raffale Ferri,Walter Paulus
Sleep Medicine. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号