Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1701
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Restless Legs Syndrome

Lin Yi-Cong, Feng Yang, Zhan Shu-Qin, Li Ning, Ding Yan, Hou Yue, Wang Li, Lin Hua, Sun Ying, Huang Zhao-Yang, Xue Qing, Wang Yu-Ping

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 13 | Page no: 1728-1731

   This article has been cited by
 
1 Impaired short-term plasticity in Restless Legs Syndrome: a pilot rTMS study
Giuseppe Lanza,Bartolo Lanuzza,Debora AricÚ,Mariagiovanna Cantone,Filomena Irene Ilaria Cosentino,Rita Bella,Giovanni Pennisi,Raffaele Ferri,Manuela Pennisi
Sleep Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Clinical and Radiological Characteristics of Restless Legs Syndrome Following Acute Lacunar Infarction
Houzhen Tuo,Zelong Tian,Xiaoyang Ma,Yinong Cui,Yun Xue,Jingjing Che,Chunling Xu,Kui Chen,Yongbo Zhang,Liyan Zhang,Hongyan Bi,Weidong Le,William Ondo
Sleep Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A Study for the Mechanism of Sensory Disorder in Restless legs Syndrome based on Magnetoencephalography
Haoxiang Yang,Li Wang,Xin Li,Kun Wang,Yue Hou,Xiating Zhang,Zheng Chen,Chunyan Liu,Chunli Yin,Siqi Wu,Qian Huang,Yicong Lin,Yan Bao,Yuanyuan Chen,Yuping Wang
Sleep Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Pharmacologic and Nonpharmacologic Treatment of Restless Legs Syndrome
Galia V. Anguelova,Monique H.M. Vlak,Arthur G.Y. Kurvers,Roselyne M. Rijsman
Sleep Medicine Clinics. 2018; 13(2): 219
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 An update on the treatment of Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease: prospects and challenges
Marco Zucconi,Andrea Galbiati,Fabrizio Rinaldi,Francesca Casoni,Luigi Ferini-Strambi
Expert Review of Neurotherapeutics. 2018; 18(9): 705
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Targeted disruption of supraspinal motor circuitry reveals a distributed network underlying Restless Legs Syndrome (RLS)-like movements in the rat
Chun-Ni Guo,Wen-Jia Yang,Shi-Qin Zhan,Xi-Fei Yang,Michael C. Chen,Patrick M. Fuller,Jun Lu
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The missing link between sleep disorders and age-related dementia: recent evidence and plausible mechanisms
Feng Zhang,Rujia Zhong,Song Li,Raymond Chuen-Chung Chang,Weidong Le
Journal of Neural Transmission. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Restless Legs Syndrome: From Pathophysiology to Clinical Diagnosis and Management
Shiyi Guo,Jinsha Huang,Haiyang Jiang,Chao Han,Jie Li,Xiaoyun Xu,Guoxin Zhang,Zhicheng Lin,Nian Xiong,Tao Wang
Frontiers in Aging Neuroscience. 2017; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Treatment Options in Intractable Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease (RLS/WED)
Fabrizio Rinaldi,Andrea Galbiati,Sara Marelli,Luigi Ferini Strambi,Marco Zucconi
Current Treatment Options in Neurology. 2016; 18(2)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Central and peripheral nervous system excitability in restless legs syndrome
Giuseppe Lanza,Cornelius G. Bachmann,Imad Ghorayeb,Yuping Wang,Raffale Ferri,Walter Paulus
Sleep Medicine. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号